VITIC
TIN TỨC- SỰ KIỆN

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cán bộ

28/01/2022 09:53

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương) tổ chức ngày 26/1/2022, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã nêu lên 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu cho công tác tổ chức cán bộ trong năm 2022, đồng thời yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước.

Báo cáo tại Hội nghị do Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lý Quốc Hùng trình bày nêu rõ, năm 2021, các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, đào tạo bồi dưỡng được triển khai tích cực, hiệu quả, bám sát tinh thần các Nghị quyết của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ, của Bộ Công Thương.

Về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ trong công tác tổ chức cán bộ, từ khâu hoàn thiện tổ chức bộ máy, công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí sử dụng cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ”- Vụ trưởng Lý Quốc Hùng nói.


Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lý Quốc Hùng trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Về các nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu trong năm 2022, báo cáo của Vụ Tổ chức cán bộ cho biết sẽ tập trung vào công tác tổ chức, bộ máy trong đó hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương thay thế Nghị định số 98/2017/NĐ-CP và kiện toàn tổ chức bổ máy, chức năng nhiệm vụ các đơn vị thuộc Bộ Công Thương sau khi Nghị định mới được ban hành.

Cùng đó là các công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, công tác lao động tiền lương, công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, công tác truyền thông.


Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị làm rõ nội dung nêu trong báo cáo

Sau khi nghe ý kiến phát biểu làm rõ thêm các nội dung nêu trong báo cáo cũng như ý kiến của các đơn vị chức năng thuộc Bộ, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận những kết quả của Vụ Tổ chức cán bộ trong năm vừa qua trong việc tham mưu triển khai thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, và công tác tổ chức bộ máy và cán bộ. Sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy định, thông tư về công tác tổ chức cán bộ của Bộ cho phù hợp với các quy định hiện hành và giải quyết được một số bất cập trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ (Tổng cục, Cục, Vụ, Viện …) tham mưu xây dựng, đề xuất Đề án vị trí việc làm và định mức biên chế của Bộ; sửa đổi bổ sung Nghị định 98 về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ Chính phủ mới. Đồng thời, tham mưu sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp, nhất là khối trường, theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Triển khai hướng dẫn một số khâu trong công tác cán bộ như quy hoạch; đào tạo, bổ nhiệm, đề bạt; thực hiện chính sách cán bộ. Tham mưu kiện toàn một số chức danh khuyết thiếu (thuộc thẩm quyền Ban cán sự, lãnh đạo Bộ) và tham mưu xử lý cán bộ theo phân cấp khi mắc sai phạm, khuyết điểm.

Bộ trưởng chỉ rõ năm 2022, nhiệm vụ của công tác tổ chức cán bộ là rất nặng nề vì vừa phải tiệm cận được những yêu cầu thực tiễn, vừa phải khắc phục các tồn tại, đòi hỏi sự nỗ lực rất cao. Năm 2022 cũng là năm ban hành nhiều chủ trương cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.


Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu công tác cán bộ phải được thực hiện theo đúng các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã nêu lên 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu Vụ Tổ chức cán bộ cần tập trung thực hiện trong năm 2021.

Thứ nhất, kịp thời quán triệt sâu sắc các quan điểm chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình để tham mưu cho Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ; cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước thành chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện; ban hành chủ trương, quy chế, quy định tạo cơ sở, nền tảng cho quá trình thực hiện một cách đồng bộ.

Thứ hai, tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục triệt để những sai sót trong công tác tổ chức cán bộ, nhất là những việc đã được chỉ ra và tương tự như những việc đã chỉ ra tại Kết luận 142 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định, quy trình công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị thuộc Bộ.

Thứ ba, khẩn trương triển khai thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá và thực hiện chính sách đối với cán bộ và sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18,19 của Trung ương và các chỉ đạo, quy định của Chính phủ và các cấp có thẩm quyền. Sớm hoàn thiện dự thảo trình Ban cán sự Đề án luân chuyển cán bộ của Bộ và Nghị quyết về công tác cán bộ của Tổng cục Quản lý thị trường.

Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện đề xuất, trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn đề án vị trí việc làm và cơ sở phân bổ biên chế công chức, người làm việc trong các cơ quan thuộc Bộ. Khẩn trương tham mưu thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc Bộ, nhất là khối quản lý thị trường, các trường, viện. Tiếp tục rà soát, xử lý ách tắc để triển khai các đề án, dự án liên quan công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và hợp tác quốc tế của Bộ.

Thứ năm, sau khi có Nghị định thay thế Nghị định 98 của Chính phủ về tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của Bộ, khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện, bảo đảm việc sắp xếp, bố trí phải thấu tình đạt lý.

Trước mắt, nghiên cứu tham mưu Ban cán sự, lãnh đạo Bộ mở đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao nhận thức chính trị, thiết lập và củng cố kỷ cương, tạo đồng thuận cao trong việc thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Nghị định mới và luân chuyển, điều động, bố trí lại một số vị trí công tác.
 

Nguồn: Báo Công thương điện tử
Link nguồn

Tin cũ hơn
Trụ sở chính
Địa chỉ: Tầng 5-6, Tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế I, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
Điện thoại: 0243.8262316 - 0243.9393360 
Email: ttthongtin@moit.gov.vn
Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 11, Trụ sở Bộ Công Thương - Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38237216
Email: duy.doanh@yahoo.com.vn
Chi nhánh Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 4, Trụ sở Bộ Công Thương - Số 7B, đường CMT8, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 02511.38356
Email: anhtuan7702@yahoo.com
Giấy phép số 121/GP-TTĐT ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Bộ Thông tin Truyền thông.
Số người trực tuyến: 7    Số người truy cập: 1.375.964