VITIC

Năng lực, kinh nghiệm

1 Lĩnh vực hoạt động:

1.1. Lĩnh vực cung cấp thông tin và dự báo phục vụ QLNN.
+ Thu thập, tổng hợp, phân tích, cung cấp thông tin và dự báo ngắn hạn, trung hạn về các lĩnh vực thuộc ngành Công Thương; đề xuất các giải pháp, chính sách phục vụ QLNN của Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan.
+ Thực hiện báo cáo thông tin định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan thuộc Bộ.
+ Thực hiện các Dự án, Đề án, đề tài, nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ.
 
1.2. Lĩnh vực truyền thông.
- Tổ chức các sự kiện, hoạt động truyền thông, quảng bá cho doanh nghiệp theo yêu cầu qua các kênh thông tin, truyền thông của Trung tâm gồm: Các ấn phẩm, báo cáo, bản tin, trang tin điện tử.
- Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, giao lưu kết nối ngành hàng-thị trường theo yêu cầu
- Xây dựng các video clip quảng bá hình ảnh thuộc lĩnh vực công thương và sản phẩm của các địa phương.
- Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp mở các phòng trưng bày, cửa hàng bán sản phẩm; xây dựng chiến lược truyền thông tiếp cận thị trường.
- Cung cấp dịch vụ tư vấn thông tin về lĩnh vực truyền thông, quảng bá, phát triển thị trường cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.
- Hợp tác thu thập, cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ tư vấn, xây dựng chiến lược truyền thông cho đối tác.
 
1.3. Lĩnh vực điều tra, khảo sát.
- Khảo sát, điều tra, nghiên cứu thị trường, ngành hàng theo yêu cầu.
- Khảo sát, điều tra thông tin sử dụng nhãn hiệu hàng hóa trên thị trường Việt Nam.
- Khảo sát, điều tra tình hình thực hiện các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia như: CPTPP, EVFTA…
 
1.4. Lĩnh vực CSDL và thông tin điện tử.
- Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia kinh tế Công nghiệp và Thương mại.
- Xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành (CSDL thương mại biên giới, sản phẩm vùng miền, công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, ô tô- luyện kim, logistics...)
- Tư vấn tổ chức thông tin, thiết kế tính năng các Cơ sở dữ liệu.
- Tư vấn thiết kế, xây dựng phần mềm phục vụ quản lý nhà nước và theo yêu cầu doanh nghiệp.
- Lưu trữ, quản trị vận hành phần mềm.
- Xây dựng, duy trì và vận hành các website:

+ thongtincongthuong.vn
+ nganhhang.vn
+ http://vinanet.vn;
+ http://asemconnectvietnam.gov.vn
+ http://nhanhieuviet.gov.vn
+ http://thuongmaibiengioimiennui.gov.vn
+ http://giacavattu.com.vn
+ http://www.logistics.gov.vn/
 
1.5. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học.
Thực hiện các Đề tài, nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ phục vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực liên quan được Bộ Công Thương phân công.
 
1.6. Cung cấp dịch vụ in ấn, tư vấn thông tin, xuất bản bản tin.
- Xuất bản, in ấn và phát hành các báo cáo, bản tin (theo ngày, tuần, tháng, quý, năm).
- Phát hành các ấn phẩm thông tin, sách, cẩm nang trong lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại, Hội nhập kinh tế quốc tế...
- Cung cấp dịch vụ tư vấn thông tin liên quan đến các lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại nghiên cứu thị trường theo nhu cầu.
- Cung cấp các báo cáo phân tích chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế, công nghiệp và thương mại; ngành hàng và thị trường trọng điểm.
 
2. Nguồn nhân lực của Trung tâm:
Tổng số lao động của Trung tâm hiện có 183 người
 
3. Các thành tích Trung tâm đã đạt được trong những năm gần đây:

3.1.  Khen thưởng cấp Nhà nước.
          - Huân chương lao động hạng 3: Năm 2008
          - Bằng khen của Chủ tịch nước: Năm 2012

3.2.  Khen thưởng cấp Bộ, ngành.
          - Cờ thi đua qua các năm: 2015, 2017
          - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương qua các năm: 2014, 2015, 2016, 2017
          - Khen thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Bộ Công Thương qua các năm: 2015, 2016, 2017
 
4. Một số sản phẩm Trung tâm đã thực hiện:

4.1. Nhiệm vụ, Đề án phục vụ công tác QLNN.
- Đế án “Xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về kinh tế công nghiệp và thương mại"
- Đề án “Duy trì, vận hành và cập nhật CSDL quốc gia kinh tế công nghiệp và thương mại”.
- Đề án “Nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến 2020, định hướng đến 2030”
- Đề án “Duy trì Hệ thống thông tin đánh giá, kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu”
- Đề án “Theo dõi, phân tích và cung cấp thông tin về khối thị trường Trung Quốc - Hồng Công - Đài Loan giai đoạn 2017-2020”
- Đề án “Thu thập giá, tính toán và công bố chỉ số giá xuất nhập khẩu thương mại”.
- Đề án “Phát triển mạng lưới thông tin thị trường nội địa, phục vụ bình ổn giá và kiềm chế lạm phát”.
- Đề án “Thông tin Thương mại biên giới phục vụ quản lý Nhà nước”.
 
Và các đề án, nhiệm vụ cung cấp thông tin phục vụ quản lý Nhà nước và hoạt động của các địa phương, doanh nghiệp trong lĩnh vực công thương, gồm: Thông tin về công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp địa phương, logistics, thuận lợi hóa thương mại; Các nhiệm vụ trong Chương trình ngành Công thương thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018-2020, xét đến 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; Các chương trình về xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu...
 
4.2. Các ấn phẩm thông tin, bản tin, báo cáo.
- Bản tin Thông tin Thương mại các chuyên ngành: Tổng hợp, Ngân hàng, Dệt may, Đồ gỗ, Dược phẩm, Hóa chất, Thức ăn chăn nuôi, Xây dựng, Công nghiệp...
- Bản tin Công nghiệp Hỗ trợ;
- Bản tin Thuận lợi hóa thương mại
- Bản tin Tái cơ cấu ngành Công nghiệp
- Bản tin Thị trường
- Bản tin Thị trường Sản phẩm Nông nghiệp;
- Bản tin Thị trường Nông, Lâm, Thủy sản;
- Bản tin Ngoại thương;
- Bản tin thị trường Giá cả Vật tư;
- Cẩm nang “Hội nhập kinh tế quốc tế - Cam kết về thuế quan và các quy định trong hiệp định thương mại Việt Nam – EU và Cộng đồng kinh tế ASEAN”
 
4.3. Truyền thông.
- Phối hợp với Vụ Thị trường trong nước tổ chức Chương trình “Tuần nhận diện hàng Việt Nam 2015 - Tự hào hàng Việt Nam”
- Phối hợp với Cục Công Thương địa phương tổ chức Lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017.
- Phối hợp với Vụ Thị trường trong nước tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng của cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,  “Lễ công bố biểu tượng chính thức của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
- Phối hợp với Vụ Thị trường trong nước tổ chức Hội nghị “Kết nối các sản phẩm tham gia chương trình OCOP vào các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP” khu vực Miền Bắc năm 2019
- Phối hợp với Vụ Thị trường trong nước tổ chức Hội thảo “Thương mại kết nối thị trường cho sản phẩm đặc trưng vùng miền và Giao thương tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn năm 2019”
- Phối hợp với Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ tổ chức Hội thảo “Hợp tác sản xuất và giao thương các mặt hàng công nghiệp giữa Việt Nam và thị trường Bắc Mỹ trong tình hình mới” (tháng 12/2019).
- Phối hợp với Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) và Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị “Quảng bá kết nối sản phẩm làng nghề - Góp phần đẩy mạnh thương hiệu Việt Nam năm 2020”
- Phối hợp với Vụ Thị trường trong nước tổ chức Hội thảo “Quảng bá và kết nối thị trường sản phẩm đặc trưng khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo năm 2020”
- Phối hợp với các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương tổ chức nhiều chương trình hội thảo, tọa đàm khác
 
4.4. Điều tra, khảo sát.
- Định kỳ thực hiện các cuộc điều tra theo các lĩnh vực, chuyên ngành phục vụ công tác thông tin và xây dựng, vận hành CSDL về công nghiệp (công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp hỗ trợ, năng suất chất lượng...); về thương mại biên giới; về thương mại nội địa; về hội nhập...
- Thực hiện điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện quy chuẩn thiết kế, quy hoạch cửa hàng xăng dầu
- Thực hiện điều tra, khảo sát, đánh giá công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ hạng II, III.
 

Ban biên tập

Trụ sở chính
Địa chỉ: Tầng 5-6, Tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế I, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
Điện thoại: 0243.8262316 - 0243.9393360 
Email: ttthongtin@moit.gov.vn
Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 11, Trụ sở Bộ Công Thương - Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3823 7216
Email: duy.doanh@yahoo.com.vn
Chi nhánh Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 4, Trụ sở Bộ Công Thương - Số 7B, đường CMT8, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 02511.38356
Email: anhtuan7702@yahoo.com
Giấy phép số 121/GP-TTĐT ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Bộ Thông tin Truyền thông.
Số người truy cập: 3.361.003