VITIC

Giới thiệu

 
1. Chức năng

- Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương có chức năng thu thập, tổng hợp, phân tích và cung cấp thông tin về kinh tế, công nghiệp, thương mại, thị trường thương nhân phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, các cơ quan Đảng, nhà nước và tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động có thu có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp một phần kinh phí hoạt động thường xuyên và tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên từ các nguồn khác theo quy định của Nhà nước. 

- Trung tâm Thông tin  Công nghiệp và Thương mại có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Vietnam Industry and Trade Information Centre; Tên viết tắt VITIC.

Trụ sở chính tại 655 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng, tham gia xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch thu thập, tổng hợp thông tin chiến lược, quy hoạch, các chương trình, dự án, đề án về thông tin, kinh tế, công nghiệp, thương mại, thị trường, thương nhân trong và ngoài nước (kể cả các dự án,  đề án đầu tư phát triển nâng cao kỹ thuật nghiệp vụ) và cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Tổ chức điều tra, thu thập và vận hành hệ thống thu thập thông tin; phân tích, tổng hợp, dự báo ngắn hạn, trung hạn về kinh tế công nghiệp và thương mại; cung cấp thông tin cho các đơn vị trong Bộ và Lãnh đạo Bộ về tình hình, diễn biến, xu hướng phát triển kinh tế, ngành công nghiệp, thương mại, thị trường, tiêu dùng, cơ cấu và thị hiếu tiêu dùng, các mặt hàng xuất nhập khẩu quan trọng của Việt Nam và thế giới; đề xuất các biện pháp, giải pháp, chính sách về công nghiệp thương mại và thị trường;

- Phối hợp với các Sở Công Thương, Trung tâm xúc tiến thương mại trong việc điều tra, thu thập, xử lý, phân tích, dự báo và cung cấp thông tin về kinh tế, công nghiệp, thương mại phục vụ quản lý nhà nước, nhu cầu của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

Xây dựng, vận hành và phát triển hệ thống thông tin về kinh tế, công nghiệp và thương mại ngành Công Thương (cơ sở dữ liệu quốc gia kinh tế công nghiệp và thương mại, cơ sở dữ liệu ngành cơ khí, hệ thống chỉ số giá xuất nhập khẩu, chỉ số thống kê của ngành Công Thương, thông tin thương mại, thị trường, mậu dịch biên giới, mặt hàng, thương nhân nước ngoài) theo phân công của Bộ và quy định của pháp luật;

- Đề xuất các biện pháp, giải pháp, quy định quản lý nhà nước về thông tin kinh tế công nghiệp và thương mại; các chính sách, biện pháp quản lý Nhà nước đảm bảo phát triển và giữ vững an ninh kinh tế theo phân công của Bộ và quy định của Pháp luật;

- Thông tin, phổ biến, tuyên truyền, xuất bản, phát hành các ấn phẩm báo chí, bản tin chuyên môn, chuyên ngành kinh tế công nghiệp, thương mại, thị trường phục vụ quản lý nhà nước của ngành Công Thương và các tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật; tham gia tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, triển lãm, hội chợ, quảng cáo thương mại, phát triển thương mại điện tử theo phân công của Bộ và quy định của pháp luật;

- Tư vấn, thông tin dự báo về kinh tế thương mại, thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh thuộc ngành Công Thương cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức nghiên cứu và triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về hoạt động thông tin, thống kê kinh tế, công nghiệp, thương mại; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thông tin kinh tế công nghiệp, thương mại và đầu tư theo phân công của Bộ và quy định của pháp luật;

- Tham gia Tổ điều hành thị trường trong nước, tổ điều hành xuất nhập khẩu, Hội đồng tư vấn thông tin của Bộ theo phân công của Bộ và quy định của pháp luật;

Tổng hợp, lập báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, đánh giá tình hình hoạt động thông tin, thống kê kinh tế, công nghiệp, thương mại theo quy định của Bộ;

- Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ;

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động thông tin, thống kê kinh tế, công nghiệp, thương mại của Trung tâm theo phân công của Bộ và quy định của pháp luật;

- Xây dựng và thực hiện Chương trình cải cách hành chính của Trung tâm theo mục tiêu và nội dung Chương trình cải cách hành chính của Bộ;

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ về thi đua, khen thưởng, kỷ luật bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ;

- Quản lý tài chính, tài sản được giao, tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Công Thương giao.
Trụ sở chính
Địa chỉ: Tầng 5-6, Tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế I, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
Điện thoại: 0243.8262316 - 0243.9393360 
Email: ttthongtin@moit.gov.vn
Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 11, Trụ sở Bộ Công Thương - Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3823 7216
Email: duy.doanh@yahoo.com.vn
Chi nhánh Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 4, Trụ sở Bộ Công Thương - Số 7B, đường CMT8, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 02511.38356
Email: anhtuan7702@yahoo.com
Giấy phép số 121/GP-TTĐT ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Bộ Thông tin Truyền thông.
Số người truy cập: 3.361.215