VITIC
THỊ TRƯỜNG - NGÀNH HÀNG

Tổng giá trị thương mại thủy sản toàn cầu năm 2019 ước đạt 173 tỷ USD

13/02/2020 15:34

MỘT SỐ THÔNG TIN CHÍNH TRONG SỐ NÀY

NHẬP KHẨU: Năm 2019, trị giá nhập khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,78 tỷ USD, tăng 3,8% so với năm 2018. Trong đó, 3 thị trường cung cấp thủy sản lớn nhất cho Việt Nam lần lượt là Na Uy, ASEAN, Ấn Độ. Với nhu cầu tiêu dùng thủy sản ở Việt Nam tăng và nhu cầu nhập khẩu thủy sản nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu cũng tăng nên năm 2020 nhập khẩu thủy sản của Việt Nam sẽ vượt ngưỡng 2 tỷ USD.

XUẤT KHẨU: Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2019 đạt 2,1 triệu tấn với trị giá đạt 8,54 tỷ USD, tăng 4,4% về lượng và giảm 2,9% về trị giá so với năm 2018. Dự báo, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2020 đạt 2,15 triệu tấn với trị giá đạt 9 tỷ USD, tăng 1,98% về lượng và 5% về trị giá so với năm 2019.

XUẤT KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG THỦY SẢN NĂM 2019 VÀ DỰ BÁO NĂM 2020
Tôm: Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam xuất khẩu tôm năm 2019 đạt 385,5 nghìn tấn với trị giá xuất khẩu đạt 3,32 tỷ USD, tăng 2,5% về lượng và giảm 5,8% về trị giá so với năm 2018. Dự báo, xuất khẩu tôm của Việt Nam năm 2020 sẽ chạm mốc 400 nghìn tấn với trị giá xuất khẩu đạt 3,48 tỷ USD, tăng 3,76% về lượng và 4,36% về trị giá so với năm 2019. Trong đó xuất khẩu tới Nhật Bản và Mỹ vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt, xuất khẩu tới EU sẽ phục hồi mạnh trở lại.

Cá tra: Xuất khẩu cá tra của Việt Nam năm 2019 đạt 884,2 nghìn tấn với trị giá xuất khẩu đạt 2 tỷ USD, tăng 0,3% về lượng và giảm 11,7% về trị giá so với năm 2018. Dự báo, xuất khẩu cá tra của Việt Nam năm 2020 sẽ chạm mốc 900 nghìn tấn với trị giá xuất khẩu đạt 2,25 tỷ USD, tăng 1,78% về lượng và 12,54% về trị giá so với năm 2019. Trong đó xuất khẩu tới Mỹ sẽ tăng trở lại, xuất khẩu tới Trung Quốc và ASEAN tiếp tục tăng mạnh, xuất khẩu tới Nhật Bản vẫn tăng trưởng tốt.

Cá ngừ: Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam năm 2019 đạt 153,7 nghìn tấn với trị giá xuất khẩu đạt 717 triệu USD, tăng 17,2% về lượng và tăng 10,5% về trị giá so với năm 2018. Dự báo, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam năm 2019 sẽ tăng do nguồn cung dần được cải thiện theo tiêu chuẩn của IUU tạo thuận lợi cho đầu ra ở nhiều thị trường. Cụ thể xuất khẩu cá ngừ sẽ đạt 160 nghìn tấn với trị giá đạt 768 triệu USD, tăng 4,1% về lượng và 7,11% về trị giá so với năm 2019.

Mực: Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam xuất khẩu mực năm 2019 đạt 44,9 nghìn tấn với trị giá xuất khẩu đạt 282,5 triệu USD, giảm 18,5% về lượng và giảm 19,1% về trị giá so với năm 2018. Dự báo, xuất khẩu mực năm 2020 đạt 50 nghìn tấn với trị giá đạt 300 triệu USD, tăng 11,4% về lượng và 6,2% về trị giá so với năm 2019. Do xuất khẩu mặt hàng này tới EU và ASEAN sẽ tăng mạnh.

Bạch tuộc: Xuất khẩu bạch tuộc của Việt Nam năm 2019 đạt 44,6 nghìn tấn với trị giá xuất khẩu đạt 287,4 triệu USD, giảm 3,3% về lượng và giảm 8,7% về trị giá so với năm 2018. Dự báo, xuất khẩu bạch tuộc năm 2020 đạt 48 nghìn tấn với trị giá đạt 320 triệu USD, tăng 3,98% về lượng và 1,72% về trị giá so với năm 2019.

Chả cá: Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam xuất khẩu chả cá năm 2019 đạt 169,6 nghìn tấn với trị giá xuất khẩu đạt 341,6 triệu USD, tăng 4,4% về lượng và 4,9% về trị giá so với năm 2018. Dự báo, xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam năm 2020 sẽ tăng nhẹ 0,8% về lượng và 2,5% về trị giá so với năm 2019 đạt 171 nghìn tấn với trị giá đạt 350 triệu USD.

XUẤT KHẨU THỦY SẢN TỚI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG NĂM 2019 VÀ DỰ BÁO NĂM 2020
Mỹ: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tới thị trường Mỹ năm 2019 đạt 227,6 nghìn tấn, kim ngạch đạt 1,47 tỷ USD, giảm 10,4% về lượng và giảm 9,5% so với năm 2018. Dự báo, năm 2020 xuất khẩu thủy sản sang Mỹ sẽ đạt 237,6 nghìn tấn, kim ngạch đạt 1,5 tỷ USD, tăng 4,4% về lượng và tăng 2% về kim ngạch so với năm 2019.

Nhật Bản: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản năm 2019 đạt 194,2 nghìn tấn, kim ngạch đạt 1,46 tỷ USD, tăng 10% về lượng và tăng 5,8% so với năm 2018. Đây là thị trường xuất khẩu đạt kết quả ổn định nhất năm 2019. Dự báo, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tới Nhật Bản năm 2020 sẽ đạt 220,2 nghìn tấn, kim ngạch đạt 1,59 tỷ USD, tăng 13,4% về lượng và tăng 8,9% về kim ngạch so với năm 2019. Trong đó mặt hàng cá tra được kỳ vọng sẽ tạo ra tăng trưởng mạnh cho kết quả xuất khẩu thủy sản tới Nhật Bản.

EU: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU năm 2019 đạt 269,1 nghìn tấn, kim ngạch đạt 1,29 tỷ USD, giảm 2,4% về lượng và giảm 12,3% về kim ngạch so với năm 2018. Dự báo, năm 2020 xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU sẽ đạt sẽ đạt 279,1 nghìn tấn, kim ngạch đạt 1,32 tỷ USD, tăng 3,7% về lượng và tăng 2,3% về kim ngạch so với năm 2019.

Trung Quốc: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc năm 2019 đạt 448,7 nghìn tấn, kim ngạch đạt 1,23 tỷ USD, tăng 27,2% về lượng và tăng 22% về kim ngạch so với năm 2018. Dự báo năm 2020 xuất khẩu thủy sản sang thị trường này sẽ đạt 578,8 nghìn tấn, kim ngạch đạt 1,53 tỷ USD, tăng 29% về lượng và tăng 24,4% về kim ngạch so với năm 2019.

Hàn Quốc: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc năm 2019 đạt 172,5 nghìn tấn, kim ngạch đạt 781,8 triệu USD, giảm 3,4% về lượng và giảm 9,5% về kim ngạch so với năm 2018. Dự báo, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc năm 2020 sẽ đạt 178,8 nghìn tấn với kim ngạch đạt 795 triệu USD, tăng 3,6% về lượng và tăng 1,7% về kim ngạch so với năm 2019.

ASEAN:Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang ASEAN năm 2019 đạt 312,1 nghìn tấn, kim ngạch đạt 689,9 triệu USD, tăng 12,2% về lượng và tăng 3% về kim ngạch so với năm 2018. Dự báo xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang ASEAN năm 2020 sẽ đạt 370,5 nghìn tấn với kim ngạch đạt 780 triệu USD, tăng 19% về lượng và tăng 13,1% về kim ngạch so với năm 2019.

DOANH NGHIỆP:Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2019 có 1477 doanh nghiệp và các chi nhánh doanh nghiệp tham gia xuất khẩu thủy sản. Trong đó có 9 doanh nghiệp có trị giá xuất khẩu đạt trị giá trên 100 triệu USD; có 8 doanh nghiệp có trị giá xuất khẩu đạt từ 80 đến 99 triệu USD; 610 doanh nghiệp có trị giá xuất khẩu từ 1 đến 80 triệu USD; 134 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đạt trị giá xuất khẩu từ 500 nghìn USD đến 1 triệu USD. Năm 2019 là năm có số lượng tham gia xuất khẩu thủy sản lớn nhất từ trước tới nay với số lượng doanh nghiệp mới tham gia lớn. Dự báo, xuất khẩu thủy sản năm 2020 sẽ tăng trưởng mạnh khi số lượng các doanh nghiệp nhỏ có đủ kinh nghiệm và khả năng sản xuất để đẩy mạnh xuất khẩu.

 • Tuần từ ngày 16/1/2020 đến 23/1/2020 thủy sản của Việt Nam được xuất khẩu tới 92 thị trường, đạt 183 triệu USD, có 529 doanh nghiệp Việt Nam tham gia xuất khẩu thủy sản. Trong đó, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh lần lượt là những thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong từ ngày 16/1/2020 đến 23/1/2020.

 • Ước tính xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tháng 1/2020 đạt 180 nghìn tấn với trị giá đạt 760 triệu USD, tăng 3,45% về lượng và giảm 2,56% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Với kết quả xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tháng 1/2020 tăng so với cùng kỳ năm 2019, báo hiệu một năm xuất khẩu thủy sản đạt nhiều kết quả tốt.

GIÁ XUẤT KHẨU MỘT SỐ LÔ HÀNG THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM TUẦN QUA:

 • Giá xuất khẩu cá tra fillet cắt miếng tẩm bột chiên sơ đông lạnh 32-40g, 5.4kgs/thùng sang Anh đạt 5,05 USD/kg (Cát Lái, C&F) giảm 0,35 USD/kg so với tuần trước.

 • Giá xuất khẩu ngao trắng luộc đông lạnh cỡ 40/60, 1 kg/ túi x 06 túi/thùng sang Tây Ban Nha đạt 1,55 USD/kg (Đình Vũ, CFR) tăng 0,07 USD/kg so với tuần trước.

 •  Giá xuất khẩu tôm thẻ sản phẩm hấp lột vỏ, bỏ đầu, còn đuôi đông lạnh 51/60 sang Australia đạt 13,2 USD/kg (Cát Lái, CFR) tăng 2,05 USD/kg so với tuần trước.

THỦY SẢN THẾ GIỚI

 • Tổng sản lượng thuỷ sản của thế giới năm 2019 ước đạt ước đạt 181,5 triệu tấn, tăng 0,89% so với năm 2018. Trong đó thủy sản khai thác chiếm 50,4%; thủy sản nuôi trồng chiếm 49,6%. Dự báo, sản lượng thủy sản toàn cầu năm 2020 đạt 183,5 triệu tấn, tăng 1,1% so với năm 2018. Thủy sản khai thác không tăng trong khi thủy sản nuôi trồng sẽ tăng mạnh.

 • Năm 2019, tiêu thụ thủy sản bình quân đầu người của thế giới tăng 0,3kg/người so với năm 2018 đạt mức 22,3kg/người/năm,. Dự báo mức tiêu thụ thủy sản bình quân đầu người vẫn tăng trong năm 2020 lên mức 22,5kg/người/năm.

 • Tổng giá trị thương mại thủy sản toàn cầu năm 2019 ước đạt 173 tỷ USD, tăng 1,76% so với năm 2018.

 • Theo Hiệp hội tôm Thái Lan, sản lượng tôm Thái Lan có thể đạt 350.000-400.000 tấn năm 2020 so với 290.000 tấn của năm 2019. Với nguồn cung tăng sẽ đưa xuất khẩu tôm của Thái Lan năm 2020 tăng lên 192.000 tấn so với 160.000 tấn của năm 2019.

  Mọi thông tin Quý độc giả vui lòng liên hệ;
  Phòng Thông tin Xuất nhập khẩu
  - Địa chỉ:               Phòng 603 Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
  - Điện thoại:          024 3715 2584/ 371525 85/ 3715 2586            Fax: 024 3715 2574
  Người liên hệ:      
  - Mrs Huyền;         0912 077 382    ( thuhuyenvitic@gmail.com)
  - Mrs Nhuận;         0982 198 206    (hongnhuan82@gmail.com)
  - Mrs Kiều Anh;     0912 253 188    (kieuanhvitic@gmail.com)

  Để có thông tin đầy đủ Quý độc giả vui lòng tải mẫu phiếu đăng ký sử dụng bản tin tại đây; 

  Phòng TTXNK

Tin cũ hơn
Trụ sở chính
Địa chỉ: Tầng 5-6, Tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế I, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
Điện thoại: 0243.8262316 - 0243.9393360 
Email: ttthongtin@moit.gov.vn
Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 11, Trụ sở Bộ Công Thương - Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38237216
Email: duy.doanh@yahoo.com.vn
Chi nhánh Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 4, Trụ sở Bộ Công Thương - Số 7B, đường CMT8, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 02511.38356
Email: anhtuan7702@yahoo.com
Giấy phép số 121/GP-TTĐT ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Bộ Thông tin Truyền thông.
Số người trực tuyến: 13    Số người truy cập: 397.273