VITIC
TIN TỨC- SỰ KIỆN

Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2022

27/01/2022 08:25

Chiều ngày 20/01/2022, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị cán bộ công chức Bộ Công Thương năm 2021. Đây là một Hội nghị quan trọng, có sự tham dự của đầy đủ Lãnh đạo Bộ Công Thương và gần 300 đại biểu đại diện cho tập thể cán bộ công chức cơ quan Bộ Công Thương.

Tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, công chức phát huy quyền dân chủ

Để thực hiện mục tiêu vừa chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế, Chính phủ đã thực hiện chiến lược tổng thể phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Ngày 11 tháng 10 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” để thực hiện mục tiêu kép, vừa thực hiện phòng chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu trong năm 2021.

Trên cơ sở quan điểm, định hướng chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Bộ Công Thương đã quán triệt, cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch hành động, đặc biệt là bám sát diễn biến dịch bệnh để linh hoạt trong điều hành, tập trung rà soát, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, nhanh chóng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm huy động mọi nguồn lực cho phát triển.

Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2020, ông Lý Quốc Hùng – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, căn cứ mục tiêu, chương trình, nhiệm vụ của Bộ, các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ đã cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị mình để tổ chức thực hiện kế hoạch công tác và Quy chế dân chủ Cơ quan Bộ, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đơn vị trong Hội nghị cán bộ, công chức năm trước, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, các Vụ chức năng phối hợp với Công đoàn Bộ đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Theo đó, năm 2021, công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Công tác tổ chức bộ máy; Công tác quản lý cán bộ, tăng cường kỷ luật kỷ cương và xử lý kỷ luật; Công tác cải cách hành chính; Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; Công tác phục vụ lãnh đạo, điều hành, hậu cần; Công tác thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ công chức, chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức; Các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán bộ, công chức… đều được chú trọng thực hiện, bám sát kế hoạch đề ra.

Về kết quả triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bộ năm 2021, ông Lý Quốc Hùng cho biết, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan Bộ, phát huy quyền làm chủ của cán bộ đảng viên, công chức và người lao động. Đảng ủy Bộ định kỳ làm việc với các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh cơ quan để lắng nghe báo cáo tình hình hoạt động và có ý kiến lãnh đạo chỉ đạo, nhằm phát huy tối đa sức mạnh của các tổ chức đoàn thể, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng; xây dựng tinh thần đoàn kết. Lãnh đạo Bộ đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong quan hệ với công dân và các cơ quan, tổ chức ngoài cơ quan Bộ; sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực và yêu cầu đổi mới; cải tiến cách thức làm việc theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chống lãng phí, quan liêu, cửa quyền và tham nhũng.

Lãnh đạo Bộ đã quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, công chức phát huy quyền dân chủ của mình, tôn trọng và lắng nghe ý kiến đề xuất của cán bộ, công chức trong xử lý giải quyết công việc, trao đổi công khai những vấn đề liên quan đến công việc, liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ, công chức, đáp ứng điều kiện làm việc tốt nhất trong điều kiện có thể. Do đó đã tạo được không khí làm việc nhiệt tình, trách nhiệm và hiệu quả trong toàn cơ quan vì mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chung, góp phần hạn chế những thắc mắc, đơn thư tố cáo, đảm bảo tình hình hoạt động của cơ quan luôn ổn định”, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ nhấn mạnh.

Vì vậy, Nhìn chung cán bộ, công chức cơ quan Bộ đã thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; tích cực nghiên cứu và học tập các Nghị quyết của Đảng. Với không khí dân chủ và tinh thần xây dựng Đảng, cán bộ, công chức cơ quan Bộ đã giới thiệu những cán bộ có phẩm chất và năng lực lãnh đạo để Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ bố trí vào các cương vị lãnh đạo phù hợp. Đồng thời cũng mạnh dạn chỉ ra những cán bộ, đảng viên còn hạn chế và có khuyết điểm để giúp đỡ, nhắc nhở.

Công tác tiếp công dân, đối thoại luôn được Lãnh đạo Bộ coi trọng, quan tâm chỉ đạo kịp thời nên đã được thực hiện tốt và nghiêm túc. Bộ phận tiếp công dân được bố trí phân công nhiệm vụ chuyên trách, được chỉ đạo bởi cán bộ đang là Lãnh đạo cấp vụ, có kinh nghiệm, năng lực tốt.

Bên cạnh những điểm nhấn tích cực, ông Lý Quốc Hùng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Theo đó, việc thực hiện Quy chế làm việc của Bộ, Quy chế văn hóa công sở và Quy trình xử lý công việc có nơi, có lúc chưa nghiêm túc nên hiệu lực và hiệu quả của các quy định này chưa cao; Việc thực hiện Quy chế dân chủ một số đơn vị trong cơ quan Bộ chưa được kiểm tra và giám sát thường xuyên; Ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí của một số cán bộ công chức còn chưa cao; Còn một số đơn vị và cá nhân chưa thực hiện tốt các quy trình ISO đã được ban hành; Công tác giải quyết kiến nghị của công chức ở một số đơn vị còn chưa kịp thời do nhiều nguyên nhân khách quan, như việc bổ sung, thay thế máy in, máy tính mới, việc khôi phục lại các phòng tiếp khách tại các tầng của mỗi tòa nhà theo thiết kế ban đầu…

Tại Hội nghị, đại diện 4 đơn vị: Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi và Văn phòng Bộ đã chia sẻ tham luận liên quan đến: Công tác pháp chế ngành Công Thương; Công tác quản lý ngân sách năm 2021 và dự toán ngân sách năm 2022; Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác của Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi; Thực hành tiết kiệm chống lãng phí để nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức và người lao động.

Trong đó, bà Lê Thị Hoàng Lan – Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Kế toán, Văn phòng Bộ chia sẻ về vấn đề “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí để nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức và người lao động” với nhiều ý kiến gợi mở. “Hãy để việc tiết kiệm chống lãng phí trở thành nếp sống, thành thói quen của mỗi người. Việc này phải được tiến hành đồng bộ, thường xuyên, liên tục mọi lúc, mọi nơi với sự tham gia của tất cả công chức và người lao động trong cơ quan”, đồng chí Lê Thị Hoàng Lan nhấn mạnh. 

Thiết lập và củng cố kỷ cương, nguyên tắc trong mỗi tập thể

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, dân chủ sẽ tăng thêm đoàn kết, tạo sức mạnh. Dân chủ cũng thiết lập và  củng cố kỷ cương, nguyên tắc trong mỗi tập thể. Đồng thời cho biết, từ tháng 4/2021 đến nay, cơ quan Bộ đã có hai cuộc họp của đạ diện các cán bộ công chức viên chức và có tới 2 lần sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định của các thiết chế lãnh đạo quản lý, gồm Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp công tác, Quy chế về công tác cán bộ…. và ban hành 27 Nghị quyết Ban Cán sự Đảng. Điều đó khẳng định Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ và tổ chức đoàn thể của Bộ rất nghiêm túc trong thực hiện quy chế, rất coi trọng phát huy dân chủ trong cơ quan Bộ.

Nhờ vậy, không khí dân chủ tạo tinh thần làm việc hăng hái, trách nhiệm ở mỗi đơn vị; nhiều việc khó, phức tạp đã và đang từng bước được xem xét giải quyết. Toàn Ngành đã vượt qua được nhiều giai đoạn khó khăn thử thách và hoàn thành ngoạn mục nhiều chỉ tiêu, góp phần tích cực cho sự nghiệp kinh tế xã hội.

Tuy nhiên, với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, chúng ta chưa thật hài lòng với kết quả đã đạt được trong việc phát huy dân chủ, tạo kỷ cương, đoàn kết; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác toàn Ngành” - Bộ trưởng nhận định. Cụ thể là, chậm tiến độ trong thực hiện nhiệm vụ và chất lượng thực hiện chưa cao; Tính chủ động tích cực và chất lượng tham mưu đề xuất chưa tốt; Sự đồng thuận và quyết liệt trong thực thi, giải quyết những việc khó, tồn đọng chưa cao; Vai trò, trách nhiệm của các thiết chế lãnh đạo, quản lý của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong một số lĩnh vực, đơn vị chưa rõ; Kỷ cương nguyên tác làm việc trong một số đơn vị chưa được củng cố, phát huy.

Theo đó, Bộ trưởng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức Bộ Công Thương cần phải quán triệt thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là:

Thứ nhất, các đơn vị thuộc Bộ và toàn thể cán bộ công chức viên chức, người lao động trong cơ quan Bộ cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương chính sách Luật pháp…  và các quy chế, quy định của Bộ; Nghị quyết của Ban cán sự Đảng, cấp ủy, Tổ chức Đảng cùng cấp để nghiêm túc, tích cực, chủ động và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Chú trọng giáo dục rèn luyện đạo đức công vụ đối với Cán bộ công chức. Khi giao việc phải cụ thể, mọi việc chỉ giao một đơn vị, một người thực hiện và phải rõ tiến độ, mức độ hoàn thành, có kết quả đánh giá định kỳ. Trong quá trình thực thi cần phát huy vai trò lãnh đạo của người đứng đầu, của tập thể, cán bộ.  

Thứ hai, các tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu các tập thể cần tuân thủ nghiêm túc các quy định của Pháp luật, quy định của Đảng, Ngành trong phát huy dân chủ, thực thi nhiệm vụ.  Đồng thời phải tích cực, chủ động và trách nhiệm cao với công việc, không được né tránh, đùn đẩy, phó mặc. Phải biết lắng nghe và thật lòng cầu thị. Những việc khó, việc quan trọng, nhạy cảm, việc được quy định bắt buộc trong quy chế dân chủ của Bộ … nhất thiết phải được đưa ra tập thể thảo luận, tạo sự đồng thuận trong nhận thức, hành động.

Thứ ba, bám sát nhiệm vụ của Ngành và chương trình công tác năm của Lãnh đạo Bộ và mỗi đơn vị để triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Chủ động phát hiện, đề xuất, xử lý những bất cập trong chính sách, pháp luật hiện hành. Chú trọng tham mưu giải quyết dứt điểm những việc tồn đọng, phức tạp theo đúng quy định của Pháp luật, phù hợp với tình hình. Thận trọng giải quyết các vấn đề tồn đọng, bức xúc theo phương châm “bắt cá nhưng không đục nước, không xé nát”. “Sai trong quá khứ không có lỗi nhưng sẽ có lỗi vì thấy sai mà không sửa. Đừng đổ lỗi cho người khác vì đó là sự biện hộ cho mình” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Thứ tư, chú trọng, đề cao vai trò của người trực tiếp tham mưu các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ giải pháp. Cụ thể là người tham mưu phải chịu trách nhiệm chính trong tính đúng đắn, phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành; Sự khách quan và sâu sát thực tế. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức và cá nhân cấp trên trực tiếp trong việc tham mưu cơ chế, chính sách cũng như thực thi chính sách pháp luật.

Thứ năm, tích cực nghiên cứu các quy định của Đảng, Pháp luật Nhà nước và từ việc sâu sát các nhiệm vụ, tổng kết thực tiễn để tham mưu, đề xuất với cấp thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định hiện hành của Bộ… nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng thực thi quy chế dân chủ, củng cố kỷ cương, đoàn kết; Hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cũng tại Hội nghị lần này, nhằm động viên cán bộ, công chức phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nêu cao ý thức trách nhiệm, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị năm 2022, Bộ Công Thương, Công đoàn Bộ Công Thương đã phát động thi đua năm 2022 trong toàn thể cán bộ, công chức viên chức.
Bộ Công Thương và Công đoàn Bộ Công Thương ký kết giao ước thi đua năm 2022

Theo đó, các đơn vị chủ động xây dựng các phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động khắc phục khó khăn đại dịch Covid-19, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022” trong toàn Ngành, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết 32 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đồng thời, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia để triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, gắn với yêu cầu nhiệm vụ của Bộ, đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19”.

Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động công tác của cơ quan. Tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể và các hoạt động xã hội, nhất là công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Đoàn viên và người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Tích cực tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ công chức và người lao động. Phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong mọi hoạt động.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức. Tăng cường ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành kỷ luật lao động, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Đặc biệt các đơn vị trong Cơ quan Bộ cần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, khai thác mọi nguồn thu, góp phần chăm lo đời sống cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn và người lao động.
 

Nguồn: Moit.gov

Tin cũ hơn
Trụ sở chính
Địa chỉ: Tầng 5-6, Tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế I, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
Điện thoại: 0243.8262316 - 0243.9393360 
Email: ttthongtin@moit.gov.vn
Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 11, Trụ sở Bộ Công Thương - Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38237216
Email: duy.doanh@yahoo.com.vn
Chi nhánh Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 4, Trụ sở Bộ Công Thương - Số 7B, đường CMT8, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 02511.38356
Email: anhtuan7702@yahoo.com
Giấy phép số 121/GP-TTĐT ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Bộ Thông tin Truyền thông.
Số người trực tuyến: 14    Số người truy cập: 1.459.346