VITIC
THỊ TRƯỜNG - NGÀNH HÀNG

Nhiều yếu tố hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng ngành thép năm 2020

13/02/2020 16:02

THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý CHUYÊN NGÀNH CN & XD

Năm 2019, mặc dù sản xuất và xuất khẩu ngành thép tăng, nhưng, ngành thép vẫn phải nhập thêm 7,87 triệu tấn thép, điều này cho thấy, nhu cầu đối với thép sản xuất và tiêu thụ trong nước vẫn rất lớn và sản xuất trong nước vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu. Năm 2020 sẽ ghi nhận sự tăng trưởng của ngành thép nhờ vào quá trình hội nhập, mở rộng thị trường xuất khẩu cũng như thu hút đầu tư trong nước nhằm giảm dần lượng thép nhập khẩu trong giai đoạn tới.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2019, xuất khẩu sắt thép các loại đạt 6,68 triệu tấn, trị giá 4,21 tỷ USD, tăng 6,7% về lượng nhưng giảm 7,4% về trị giá so với năm 2018. Riêng tháng 12/2019, xuất khẩu sắt thép các loại đạt 659,5 nghìn tấn, trị giá 359,4 triệu USD, tăng 33,8% về lượng và tăng 6,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, nhập khẩu sắt thép các loại về Việt Nam năm 2019 đạt 14,55 triệu tấn, trị giá 9,507 tỷ USD, tăng 7,6% về lượng nhưng giảm 4,0% về trị giá so với năm 2018. Riêng tháng 12/2019, nhập khẩu sắt thép các loại về Việt Nam đạt 1,194 triệu tấn, trị giá 723,5 triệu USD, tăng 6,1% về lượng nhưng giảm 10,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Như vậy, năm 2019, Việt Nam nhập siêu 7,87 triệu tấn sắt thép các loại, tương ứng 5,297 tỷ USD, tăng 607,64 nghìn tấn, nhưng giảm 55,4 triệu USD so với năm 2018.

Năm 2019, Trung Quốc là nguồn cung thép lớn nhất, chiếm 38,2% tổng lượng thép hình nhập khẩu, tiếp đến là Hàn Quốc chiếm 22,2% và Malaysia chiếm 19,9%... Đáng chú ý, năm 2019, nhập khẩu thép hình từ các thị trường chủ lực vào Việt Nam đều tăng so với năm 2019, trong đó, nhập khẩu thép hình từ thị trường Maylaysia tăng mạnh nhất, tăng 3.667% về lượng và tăng 3.507,8% về trị giá, đạt 60,19 nghìn tấn, trị giá 34,6 triệu USD.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, lượng than xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 12/2019 đạt 94.994 tấn, trị giá 12,77 triệu USD giảm 47,3% về lượng và giảm 49,7% về trị giá so với tháng 11/2019; giảm 52,18% về lượng, giảm 52,93% về trị giá so với tháng 12/2018. Tính chung năm 2019, lượng than xuất khẩu đạt 1,14 triệu tấn, trị giá 168 triệu USD, giảm 52,1% về lượng và giảm 47,5% về trị giá so với năm 2018.

Theo số liệu thống kê, tháng 12/2019, kim ngạch xuất khẩu giấy các loại của Việt Nam đạt 116,96 triệu USD, tăng 19,2% so với tháng 11/2019 và tăng 50,6% so với tháng 12/2018. Tính chung năm 2019, xuất khẩu giấy các loại của Việt Nam đạt 1,13 tỷ USD, tăng 15,6% so với năm 2018.
Nhập khẩu giấy các loại của Việt Nam trong năm 2019 đạt trên 2,04 triệu tấn, trị giá 1,79 tỷ USD, giảm 1,3% về lượng và giảm 5,7% về trị giá so với năm 2018.
Năm 2020, dự báo ngành giấy Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội tăng trưởng nhưng thách thức cũng không nhỏ bởi nhu cầu thế giới tăng, đặc biệt là tại hai thị trường lớn là Mỹ và Trung Quốc.

Bên cạnh đó, do chưa có chính sách đồng bộ, giấy thu hồi không đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất nội địa, nên các doanh nghiệp phải nhập khẩu số lượng lớn phục vụ cho sản xuất. Dự kiến đến năm 2025, nhu cầu sử dụng giấy lên đến13,2 triệu tấn.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu kim loại màu và sản phẩm từ kim loại của Việt Nam trong năm 2019 đạt 2,57 tỷ USD, tăng 10,9% so với năm 2018.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu kim loại màu của Việt Nam trong năm 2019 đạt 1,87 triệu tấn, với trị giá 6,39 tỷ USD, giảm 14,1% về lượng và 12,0% về trị giá so với năm 2018.

Sản xuất công nghiệp năm 2019 duy trì tăng trưởng khá với tốc độ tăng giá trị tăng thêm so với năm 2018 đạt 8,86%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò chủ chốt dẫn dắt mức tăng trưởng chung của ngành công nghiệp và toàn nền kinh tế (tăng 11,29%). Trong các ngành công nghiệp cấp II, ngành sản xuất kim loại là một trong những ngành tăng trưởng mạnh nhất, khi tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Nhu cầu về đồng tinh luyện chưa gia công để phục vụ sản xuất dây điện và dây cáp điện tăng. Xuất khẩu dây điện và đây cáp điện trong năm 2019 đạt 1,99 tỷ USD, tăng 16,7% so với năm 2018.

Sản xuất ô tô trong năm 2019 tăng trưởng khá. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2019, cả nước sản xuất được 363,8 nghìn chiếc xe ô tô, tăng 9,6% so với năm 2018. Trong thời gian tới khi các dự án về sản xuất ô tô và linh kiện ô tô của các doanh nghiệp được hoàn thiện thì nhu cầu về hợp kim nhôm sẽ tăng.

Dự báo trong thời gian tới nhập các chủng lại như đồng tinh luyện chưa gia công, nhôm dùng trong xây dựng và ngành công nghiệp ô tô sẽ tăng.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng trong tháng 12/2019 đạt 1,75 tỷ USD, giảm 1,3% so với tháng 11/2019. Như vậy, đây là tháng thứ 9 liên tiếp, xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng so với cùng kỳ năm 2018. Năm 2019, xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 18,30 tỷ USD, tăng 11,9% so với năm 2018.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 12/2019, nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng về Việt Nam đạt 3,6 tỷ USD, tăng 14,2% so với tháng 11/2019; tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung năm 2019, nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 36,75 tỷ USD, tăng 11,8% so với năm 2018.

Trong tháng 12/2019, nhập khẩu điện thoại di động đạt mức cao về lượng với 2,04 triệu chiếc, trị giá 225,7 triệu USD, tăng 5,8% về lượng, nhưng giảm 2,1% về trị giá so với tháng 11/2019; tăng 12% về lượng, và tăng 41,1% về trị giá so với tháng 12/2018. Năm 2019, nhập khẩu điện thoại di động đạt 17,9 triệu chiếc, trị giá 1,98 tỷ USD, giảm 4,4% về lượng nhưng tăng 11,2% về trị giá so với năm 2018. Dự báo nhập khẩu điện thoại di động năm 2020 đạt 2,18 tỷ USD, tăng 10,1% so với năm 2019.

Nhập khẩu tivi (TV) tháng 12/2019 đạt 360 nghìn chiếc, trị giá 11,4,2 triệu USD, tăng 5,8% về lượng và tăng 17,9% về trị giá so với tháng 11/2019; tăng 23,6% về lượng và tăng 16% về trị giá so với tháng 12/2018. Năm 2019, nhập khẩu TV đạt 1,96 triệu chiếc, trị giá 621,8 triệu USD, tăng 7,3% về lượng, nhưng giảm 5,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin tháng 12/2019 đạt 215,1 triệu USD, tăng 2,5% so với tháng 11/2019, nhưng giảm 1,4% so với tháng 12/2018. Tính chung năm 2019, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đạt hơn 2 tỷ USD, giảm 0,4% so với năm 2018.
Dự kiến nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin quý 1/2020 đạt 360 triệu, giảm 12,9% so với cùng kỳ năm 2019. Dự báo nửa đầu năm 2020, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đạt 820 triệu USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhập khẩu máy tính xách tay trong tháng 12/2019 đạt 84,5 nghìn chiếc, trị giá đạt 44,2 triệu USD, giảm 25,1% về lượng, giảm 24,5% về trị giá so với tháng 11/2019; giảm 0,7% về lượng, giảm 0,7% về trị giá so với tháng 12/2018.

Tính chung năm 2019, nhập khẩu máy tính xách tay đạt 923,4 nghìn chiếc, tăng 12,1%, trị giá 486,6 triệu USD, tăng 20,6% so với năm 2018. Dự báo năm 2020, lượng nhập khẩu nhóm máy tính xách tay đạt 950 nghìn chiếc, tăng 2,9% so với năm 2019.

Mọi thông tin Quý độc giả vui lòng liên hệ;
Phòng Thông tin Xuất nhập khẩu
- Địa chỉ:               Phòng 603 Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại:          024 3715 2584/ 371525 85/ 3715 2586            Fax: 024 3715 2574
Người liên hệ:      
- Mrs Huyền;         0912 077 382    ( thuhuyenvitic@gmail.com)
- Mrs Nhuận;         0982 198 206    (hongnhuan82@gmail.com)
- Mrs Kiều Anh;     0912 253 188    (kieuanhvitic@gmail.com)

Để có thông tin đầy đủ Quý độc giả vui lòng tải mẫu phiếu đăng ký sử dụng bản tin tại đây; 

Phòng TTXNK

Tin cũ hơn
Trụ sở chính
Địa chỉ: Tầng 5-6, Tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế I, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
Điện thoại: 0243.8262316 - 0243.9393360 
Email: ttthongtin@moit.gov.vn
Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 11, Trụ sở Bộ Công Thương - Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38237216
Email: duy.doanh@yahoo.com.vn
Chi nhánh Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 4, Trụ sở Bộ Công Thương - Số 7B, đường CMT8, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 02511.38356
Email: anhtuan7702@yahoo.com
Giấy phép số 121/GP-TTĐT ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Bộ Thông tin Truyền thông.
Số người trực tuyến: 10    Số người truy cập: 397.253