VITIC
TIN TỨC- SỰ KIỆN

Chi bộ Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững: Phát huy sức mạnh đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm kỳ 2020 - 2022

22/03/2020 18:25

Chiều ngày 20/3/2020, tại Hà Nội, chi bộ Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương đã trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.
 
Tham dự Đại hội có đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương; đồng chí Vũ Thị The, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương, Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ và đồng chí Hoàng Xuân Văn, Phó chánh văn phòng Đảng ủy Bộ Công Thương, các khách mời và toàn thể đảng viên trong Chi bộ Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững.

 
Ảnh: Toàn cảnh Đại hội chi bộ Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững nhiệm kỳ 2020-2022

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trịnh Quốc Vũ – Phó Bí thư phụ trách chi bộ Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên Chi bộ hướng tới Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào chi ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo toàn Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2020 được trình bày tại Đại hội, Chi bộ hiện có 15 đồng chí đảng viên, bao gồm 14 đảng viên chính thức, 01 có đảng viên dự bị (trong đó đảng viên Đoàn Thị Thanh Bình là kiểm soát viên tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam sinh hoạt đảng tại Chi bộ). Về trình độ lý luận chính trị Đảng viên có trình độ cao cấp: 07 đồng chí, chiếm 47%; trung cấp: 02 đồng chí chiếm 13% và sơ cấp: 06 đồng chí, chiếm 40%. Số đảng viên từ 40 tuổi trở lên: 11/15 đảng viên, chiếm 73%; dưới 40 tuổi có: 4/15, chiếm 27%. Số lượng đảng viên nắm giữ nhiệm vụ lãnh đạo cấp vụ có 4 đồng chí. Các đảng viên của Chi bộ đều có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có năng lực tốt, đạo đức, lối sống gương mẫu. Về chuyên môn, tất cả các đảng viên đều có trình độ từ đại học trở lên.

Mặc dù mới thành lập được vừa trọn một nhiệm kỳ đầu tiên nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, Chi bộ Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, phát huy dân chủ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi bộ đã luôn xác định rõ nhiệm vụ chính trị, bám sát các kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên kịp thời quán triệt và đề ra chương trình hành động, lãnh đạo hiệu quả nhiệm vụ công tác của đơn vị. Điểm nhấn trong nhiệm kỳ vừa qua là Chi bộ đã chú trọng phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của đơn vị để xem xét, giải quyết những vấn đề nảy sinh, củng cố đoàn kết nội bộ. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi ủy chỉ đạo, quán triệt tới từng đảng viên, công chức đặc biệt là các đồng chí tham gia lãnh đạo và thực hiện các mảng công việc chuyên môn chính như sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; nội dung của Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững; chương trình sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững; ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh ngành Công Thương...

 
Ảnh: Đồng chí Trịnh Quốc Vũ – Phó Bí thư phụ trách chi bộ báo cáo tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2020 tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2017-2019, Chi bộ đã lãnh đạo Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Vụ đã chủ trì và phối hợp xây dựng 15 văn bản quy phạm pháp luật các loại, nhiều văn bản có tác động mạnh đến công tác quản lý nhà nước như lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, thực hiện cụ thể hóa Luật Tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, Vụ tập trung đôn đốc, thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quản lý hiệu suất phương tiện, thiết bị và dán nhãn năng lượng. Công tác đào tạo và truyền thông được duy trì thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương, trang thông tin về tiết kiệm năng lượng, trang thông tin về sản xuất sạch hơn và mạng lưới báo chí của Bộ Công Thương.

Với sự quyết tâm cao, không ngừng học hỏi, sáng tạo, các lĩnh vực khó và mới như “Phát triển bền vững”, “Sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững”; “Quản lý và triển khai thực hiện các dự án ODA về tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững” cũng đã được triển khai nghiêm túc và hiệu quả theo sự chỉ đạo của Bộ. Một số dự án tiêu biểu đã triển khai như: Kế hoạnh hành động của Bộ Công Thương triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030; Kế hoạch hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2016-2020... Đặc biệt, Vụ cũng đã trình Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020-2022.

Chi bộ đã lãnh đạo Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững hoàn thành vai trò đơn vị đầu mối của Bộ Công Thương trong triển khai các nhiệm vụ về Ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; đầu mối giúp việc cho Bộ trưởng là thành viên Uỷ ban quốc gia về biến đổi khí hậu, thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh. Bên cạnh đó, công tác hợp tác quốc tế, quản lý các dự án được Vụ đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, giai đoạn 2017-2020 như dự án Tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam (dự án VEEIE) do Ngân hàng thế giới tài trợ; dự án Chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực TKNL do Chính phủ Đan Mạch tài trợ.

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng của Chi bộ được chú trọng. Toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều có ý thức chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để có tham mưu tốt với lãnh đạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung. Tập thể Chi ủy luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ” thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chi ủy luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng chương trình làm việc và kế hoạch đề ra.

Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường thông qua việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức sinh hoạt chi bộ đều đặn, nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Chi uỷ và toàn thể cán bộ, đảng viên luôn chấp hành tốt các nội dung theo chỉ đạo của Đảng uỷ Bộ Công Thương, thực hiện phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; coi trọng nhiệm vụ phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành động trái quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên được thực hiện nghiêm túc, bài bản; việc phát hiện xử lý đảng viên sai phạm; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chi ủy gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú được chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên và Chi bộ. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được thực hiện dựa trên nguyên tắc coi trọng chất lượng. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể, quần chúng được quán triệt và thực hiện có hiệu quả, nhờ đó, sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong Chi bộ được giữ vững và ngày càng được nâng cao.

Chi bộ cũng coi trọng và duy trì nghiêm túc công tác xây dựng Đảng: Đảm bảo sinh hoạt đảng định kỳ theo quy định, có nội dung phong phú và hiệu quả. Nội dung sinh hoạt Chi bộ gắn với nội dung chuyên môn của Vụ; Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng; Thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Duy trì thường xuyên kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ, Chi bộ Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022, sau khi thảo luận sôi nổi và dự báo nhận định tình hình trong thời gian tới, Đại hội xác định phương hướng chung tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có tầm trí tuệ cao, có phương thức lãnh đạo đổi mới, khoa học và toàn diện để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời tập trung nâng cao chất lượng công tác chuyên môn là nhiệm vụ hàng đầu và trọng tâm, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt.

Tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới Chi bộ tiếp tục đề ra một số chỉ tiêu chính như:

- Lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Có 100% đảng viên được học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, sau học tập đều có viết thu hoạch thể hiện nhận thức của cá nhân;

- Hàng năm có 100 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Giữ vững Chi bộ “trong sạch, vững mạnh”.

- Về xây dựng tổ chức đảng, Chi bộ tập trung duy trì đầy đủ, nghiêm túc việc các biện pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nâng cao hơn nữa chất lượng, tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng; Coi trọng công tác quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên và thực hiện tốt hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, để cán bộ phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công việc; duy trì nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được giao; Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 bồi dưỡng và kết nạp được 02 đảng viên.

 
Ảnh: Đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Bộ Công Thương, đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Công Thương đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Chi bộ Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững trong nhiệm kỳ 2017-2020, tiêu biểu là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chi ủy và toàn thể Chi bộ đã lãnh đạo Vụ hoàn thành tốt công tác xây dựng văn bản pháp luật, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Công tác xây dựng Đảng luôn được Chi ủy quan tâm chú trọng và đạt các kết quả rất tích cực như Quán triệt các nghị quyết của Đảng, thực hiện hiệu quả chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Có thể khẳng định những thành tích đã đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua là rất đáng phấn khởi, được coi là tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng chí Phan Văn Bản cũng lưu ý trong bối cảnh mới, Chi bộ cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổ chức Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm kỳ 2020 – 2022, trước tình hình diễn biến phức tạo của dịch bệnh, Chi bộ cần phát huy những lợi thế của đơn vị với tinh thần đoàn kết là yếu tố quan trọng, trình độ đảng viên, công chức có trình độ chuyên môn cao được lựa chọn từ các đơn vị về khi thành lập Vụ, lĩnh vực tiết kiệm năng lượng là xu hướng phát triển mới. Chi bộ cần quan tâm một số nhiệm vụ sau: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ Bộ giao như tham gia sửa đổi Nghị định, xây dựng cán bộ phát triển vững mạnh, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra chi ủy cho nhiệm kỳ mới 2020 – 2022 và lựa chọn bầu ra các đồng chí xứng đáng tham dự Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương. Ngoài ra, Đại hội cần thảo luận và tổng hợp các ý kiến góp ý cho Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Văn Bản, đồng chí Vũ thay mặt Đoàn chủ tịch cho biết chi bộ Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững sẽ triển khai các ý kiến chỉ đạo với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu chi ủy chi bộ Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí, trong đó: Đồng chí Phương Hoàng Kim - Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững là Bí thư chi bộ; đồng chí Trịnh Quốc Vũ - Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững là Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Tăng Thế Hùng là chi ủy viên.


Ảnh: Đồng chí Phương Hoàng Kim - Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững thay mặt Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022 phát biểu tại Đại hội

Tặng hoa cho Chi ủy nhiệm kỳ mới, đồng chí Phan Văn Bản cũng giao nhiệm vụ Chi ủy nhanh chóng ban hành chương trình hành động của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 để sớm đưa Nghị quyết Đại hội chi bộ Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững nhiệm kỳ 2020 - 2022 vào thực tiễn.

 
Ảnh: Đồng chí Phan Văn Bản tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành chi bộ Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội cũng bầu được các đại biểu chính thức và 01 đồng chí dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

Bài, ảnh: Vũ Trìu
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại

Tin cũ hơn
Trụ sở chính
Địa chỉ: Tầng 5-6, Tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế I, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
Điện thoại: 0243.8262316 - 0243.9393360 
Email: ttthongtin@moit.gov.vn
Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 11, Trụ sở Bộ Công Thương - Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38237216
Email: duy.doanh@yahoo.com.vn
Chi nhánh Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 4, Trụ sở Bộ Công Thương - Số 7B, đường CMT8, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 02511.38356
Email: anhtuan7702@yahoo.com
Giấy phép số 121/GP-TTĐT ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Bộ Thông tin Truyền thông.
Số người trực tuyến: 14    Số người truy cập: 863.167