VITIC
TIN TỨC- SỰ KIỆN

Chi bộ Vụ Kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

20/03/2020 08:42
Sáng 12/3/2020, tại Hà Nội, chi bộ Vụ Kế hoạch trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương đã trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.
 
Tham dự Đại hội có các đồng chí: Lý Quốc Hùng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Công Thương; đồng chí Vũ Thị The, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ Công Thương, các đồng chí trong Đảng ủy Bộ Công Thương cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Vụ Kế hoạch.

 
 
Ảnh: Toàn cảnh Đại hội chi bộ Vụ Kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2022

 
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Dương Duy Hưng - Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên Chi bộ hướng tới Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào chi ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo toàn Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Bí thư chi bộ cho biết, chi bộ Vụ Kế hoạch hiện nay có 19 đồng chí đảng viên, tỷ lệ đảng viên nữ đạt 83,3%, độ tuổi bình quân là 41 tuổi, cao nhất 50 tuổi, trẻ nhất 29 tuổi; đảng viên có trình độ đại học đạt 100%, trong đó trình độ trên đại học là 83%; đa số các đảng viên đều nắm giữ các vị trí chủ chốt hoặc đảm nhiệm các nhiệm vụ trọng tâm của Vụ, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có năng lực tốt, đạo đức, lối sống gương mẫu.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, Chi ủy và toàn thể Chi bộ đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ của Chi bộ và toàn đơn vị. Theo đó, công tác xây dựng thể chế và cải cách hành chính được quan tâm và tập trung chỉ đạo đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tổng hợp - quy hoạch tiếp tục được tập trung cải tiến phương pháp thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu của một Chính phủ kiến tạo, phục vụ doanh nghiệp và người dân. Công tác thống kê, phân tích, đánh giá số liệu bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu chỉ đạo điều hành của Bộ; duy trì tốt công tác điều tra thống kế kê chuyên đề để đóng góp vào công tác nghiên cứu, đề xuất chính sách. Công tác đầu tư trong nước đã bám sát và thực hiện tốt các khâu từ lập kế hoạch, giao kế hoạch và theo dõi, đánh giá kế hoạch đầu tư công. Công tác đầu tư nước ngoài tiếp tục thực hiện chủ động, bài bản, tạo môi trường ổn định và cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập. Hoạt động của Tổ công tác Quốc hội tiếp tục có nhiều đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn cả về chất lượng và tiến độ thực hiện...

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều có ý thức chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để có tham mưu tốt với lãnh đạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung. Tập thể Chi ủy luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ” thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các hoạt động của Chi ủy luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng chương trình làm việc và kế hoạch đề ra.

Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường thông qua việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức sinh hoạt Chi bộ đều đặn, nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Coi trọng nhiệm vụ phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành động (nói, viết và làm...) trái quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo công tác tư tưởng, nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng. Chủ động giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ sở hoặc báo cáo, đề xuất với cấp trên xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được tập trung thực hiện thường xuyên thông qua việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao được thực hiện nghiêm túc, bài bản; việc phát hiện xử lý đảng viên sai phạm; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chi ủy gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú được chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên và Chi bộ. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được thực hiện dựa trên nguyên tắc coi trọng chất lượng. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể, quần chúng được quán triệt và thực hiện có hiệu quả, nhờ đó, sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong Chi bộ được giữ vững và ngày càng được nâng cao.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ được Chi bộ thực hiện nghiêm túc. Với việc duy trì thường xuyên kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ, Chi bộ Vụ Kế hoạch có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

 

Ảnh: Đồng chí Dương Duy Hưng - Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch

 
Với những kết quả đạt được, Chi bộ và tập thể Vụ Kế hoạch đã vinh dự nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp. Từ năm 2017 đến nay, Chi bộ được Đảng ủy Bộ liên tục công nhận tổ chức đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; tặng Giấy khen tập thể “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2017, 2018, 2019. Tập thể Vụ Kế hoạch liên tục được khen thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (các năm 2017, 2018, 2019).

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022, với chức năng tham mưu tổng hợp giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ trong công tác thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cân đối lớn của ngành giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2020 - 2025, Đại hội xác định cấp ủy nhiệm kỳ mới cần kế thừa, phát huy bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua và tiếp tục thực hiện một số phương hướng, nhiệm vụ cụ thể.

Thứ nhất, tăng cường xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ; nâng cao trình độ, kỹ năng để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp và chuyên sâu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ của Bộ và của Vụ.

Thứ hai, chủ động trong mọi tình huống để đáp ứng yêu cầu về tiến độ, bảo đảm chất lượng thực hiện nhiệm vụ lập, tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước; bám sát lộ trình triển khai Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương; bảo đảm tiến độ lập và giao kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm; chủ động tham mưu để tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời quyền hạn, trách nhiệm đầu mối quản lý nhà nước về quy hoạch, thống kê...

Thứ ba, thực hiện nghiêm chế độ theo dõi, đánh giá, giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công 5 năm, hàng năm thuộc phạm vi quản lý.

Thứ tư, chủ động phân tích, dự báo hoặc phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị, cơ quan có liên quan để đề xuất hoặc tham gia công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 theo Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị đối với phạm vi, lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành Công Thương.

Về thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng, Chi bộ tập trung duy trì thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc các biện pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nâng cao hơn nữa chất lượng, tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng; Coi trọng công tác quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên và thực hiện tốt hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, để cán bộ phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công việc; duy trì nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được giao; Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 luôn đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch vững mạnh, bảo đảm tỷ lệ 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tiếp tục coi trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng.

 

Ảnh: Đồng chí Lý Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo Đại hội

 
Tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Bộ Công Thương, đồng chí Lý Quốc Hùng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương ghi nhận tinh thần và công tác chuẩn bị rất nghiêm túc của chi bộ Vụ Kế hoạch cho Đại hội. Chi bộ Vụ Kế hoạch là chi bộ đầu tiên của Đảng bộ Bộ Công Thương tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí đồng tình, đánh giá cao Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2022 do chi ủy Vụ Kế hoạch nhiệm kỳ 2017 - 2020 chuẩn bị. Báo cáo mang tính tổng hợp cao, nêu rõ hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020. Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, Chi bộ Vụ Kế hoạch với sự nỗ lực của từng đồng chí đảng viên và sự chỉ đạo quyết liệt của Chi ủy đã phát huy sức mạnh tập thể để có được những thành công, đóng góp đáng ghi nhận vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ Công Thương.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Lý Quốc Hùng đề nghị chi bộ Vụ Kế hoạch cần phát huy và tiếp tục có những đổi mới trong công tác sinh hoạt chi bộ, để đảm bảo các đảng viên trong chi bộ, đặc biệt là tập trung vào nắm rõ những vấn đề cốt lõi của các Nghị quyết của Đảng để vận dụng vào thực tế công tác chuyên môn của Vụ Kế hoạch. Ngoài ra, Chi bộ cũng cần lưu ý tình hình kinh tế, xã hội thế giới liên tục biến động và ngày càng khó dự báo để xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới sát với thực tiễn.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu chi ủy chi bộ Vụ Kế hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 05 đồng chí, trong đó: Đồng chí Dương Duy Hưng - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch được tín nhiệm bầu lại giữ chức Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch giữ chức Phó Bí thư chi bộ và 03 đồng chí giữ chức chi ủy viên.

Tặng hoa cho chi ủy nhiệm kỳ mới, đồng chí Lý Quốc Hùng cũng giao nhiệm vụ Chi ủy nhanh chóng ban hành chương trình hành động của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 để sớm đưa Nghị quyết Đại hội chi bộ Vụ Kế hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2022 vào thực tiễn.

Ảnh: Đồng chí Lý Quốc Hùng tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành chi bộ Vụ Kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội cũng bầu 03 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bài, ảnh: Việt Hằng
Trung tâm Thông tin Công Nghiệp và Thương mại

Tin cũ hơn
Trụ sở chính
Địa chỉ: Tầng 5-6, Tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế I, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
Điện thoại: 0243.8262316 - 0243.9393360 
Email: ttthongtin@moit.gov.vn
Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 11, Trụ sở Bộ Công Thương - Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38237216
Email: duy.doanh@yahoo.com.vn
Chi nhánh Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 4, Trụ sở Bộ Công Thương - Số 7B, đường CMT8, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 02511.38356
Email: anhtuan7702@yahoo.com
Giấy phép số 121/GP-TTĐT ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Bộ Thông tin Truyền thông.
Số người trực tuyến: 44    Số người truy cập: 981.114